Podcast EP42 | “มหาวิกฤตหนี้” ที่อยู่เบื้องหลังโควิด-19 และ วิกฤตน้ำมัน 🅴


Episode Artwork
1.0x
0% played 00:00 00:00
Apr 29 2020 19 mins   5

โลกเราถูก Lockdown มาเป็นระยะเวลา 3 เดือนแต่ดูเหมือนผลกระทบจากโควิด-19 ครั้งนี้จะรุนแรงและได้รับผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งโควิด-19 เป็นเพียงตัวเร่งที่ทำให้วิกฤตที่แท้จริงที่ถูกซุกอยู่ใต้พรมนั้นส่งกลิ่นและถูกมองเห็นมากยิ่งขึ้น