Kan Covid-19 även orsaka demens?


Episode Artwork
1.0x
0% played 00:00 00:00
May 14 2020 45 mins   12
Coronaviruset Covid-19 kan även drabba hjärnan och orsaka demensliknande symtom. Det säger professor Bengt Winblad, professor i Geriatrik på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm i det här poddsamtalet. ”Vi ser tyvärr att infektionen hos många drabbade patienter går upp i hjärnan med symtom som aggressivitet, minnesproblem och håglöshet.” Frågan är hur bestående de här skadorna blir. Mycket talar för att flertalet återhämtar sig. Men forskare inom geriatriken kommer att studera om Covid-19 även långsiktigt kan skada hjärnan och orsaka framtida demens. Bengt Winblad är Sveriges främste forskare inom geriatrik och Alzheimer. I poddsamtalet går vi igenom senaste nytt inom forskningen, om bromsmediciner och nya läkemedel, om senaste rönen till orsakerna bakom Alzheimer, om magens betydelse för sjukdomen och varför Alzheimer ses som en tickande bomb i samhället.