ตักกบัณฑิตชาดก ชาดกว่าด้วย การข้องแวะกับกิเลสคือบ่อเกิดแห่งทุกข์


Episode Artwork
1.0x
0% played 00:00 00:00
Jul 28 2020 20 mins   1

ชาดกว่าด้วย การข้องแวะกับกิเลสคือบ่อเกิดแห่งทุกข์