Kerstin Ekman


Episode Artwork
1.0x
0% played 00:00 00:00
Aug 14 2016 47 mins   4
FÖRFATTARE. Författaren Kerstin Ekman berättar om hur den levande musiken präglat hennes uppväxt. En värld där all musik var levande, en värld som nu gått förlorad.

RÄTTELSE: FEL I MUSIKLISTAN: I programmet spelas ett stycke ur "Johannespassionen" av Johann Sebastian Bach. Den version som spelas i programmet framförs av Radiokören och Barockorkestern under ledning av Stefan Parkman och inget annat. Inspelningen är från Sveriges Radios P2 18 april 2003.- Musiken i vår värld var naturlig när jag växte upp. Oförstärkt. Den kom direkt ur intrumenten till våra öron. Jag tror aldrig att vi kan få tillbaka den. Vad ska man kalla den? Kanske med ett modernt ord en akustisk värld.Ekman talar också om minnen av skoldanser, körsång och om föräldrarnas kärleksfulla lågintensiva ordkrig om vem som var mest musikalisk.- Pappa tyckte att mamma hade för många stabbelställen som han kallade det. Och det var sant att när hon spelade piano gick hon ofta ut mycket kraftfullt och stupade sedan på något svårt ställe som hon aldrig hade haft tålamod att öva in. Mamma sa att pappa ibland inte sjöng riktigt rent. Jag var utom all tävlan för jag ansågs inte särskilt musikalisk.I sitt Sommarprogram tar Kerstin Ekman också upp den samiska jojken. minnet av en nästan utplånad kultur som efter tider av sorg och tider av smärta och uppgivenhet börjar komma tillbaka.- Där fanns en stor ordskatt bara om snön, den som vi på svenska på sin höjd kallar vid några enstaka ord som blötsnö och skarsnö. Barnen tappade kontakten med sitt språk och sina föräldrars muntliga kultur, deras berättelser och jojkar. Den orala kulturen hade små, nästan inga möjligheter att överleva i skriftspråkssamhälletOm Kerstin EkmanEn av Sveriges mest lästa och prisbelönade författare, som skrivit drygt 30 verk: romaner, deckare, essäer, filmmanus, biografier samt även ett operalibretto och text till musikteater. Invald i 1978 Svenska Akademien, men deltar inte i arbetet sedan 1989.Har tilldelats Augustpriset två gånger, Nordiska Rådets Litteraturpris, Övralidspriset och en lång rad andra litterära utmärkelser.Hängiven amatörbotanist som driver tesen att kunskap om växternas namn är livsviktig, i en tid när artutplåningen redan är ett faktum. Senaste boken, Då var allt levande och lustigt, är en biografi över den framstående men ganska okände naturforskaren och Linnélärjungen Clas Bjerkander.Kerstin Ekman har varit Sommarvärd 1974, 1975 och 1998 och Vintervärd 2009.Producent: Johar Bendjelloul