Anders Arborelius


Episode Artwork
1.0x
0% played 00:00 00:00
Jul 16 2017 58 mins   5
BISKOP, KARDINAL. Han levde ett klosterliv i fattigdom, lydnad och kyskhet under 27 år och beskriver det som en glädje utan like att få vara fria för Gud och inte vara bunden av något jordiskt.

Biskopen talar om celibatet som den största gåva man kan ge Gud. Och om de katolska präster som förgripit sig på oskyldiga barn: Prästen gör sig inte bara skyldig till ett fasanfullt brott mot ett oskyldigt barn utan hädar också den Gud, som velat födas till världen som ett försvarslöst litet barn. Kardinal Arborelius säger att det är avgörande för världens framtid att hitta en djupare dialog och bättre samförstånd mellan de två största världsreligionerna, kristendom och islam. Fördrivningen av kristna från Mellanöstern innebär att Sverige har blivit en tillflyktsort för många av dessa och som biskop är det en av hans viktigaste uppgifter att hjälpa katolikerna att växa in i katolska kyrkan i Sverige. Om Anders Arborelius Sveriges förste kardinal som formellt utsågs den 28 juni i Peterskyrkan i Rom. Biskop i Stockholms katolska stift. Växte upp i Lund med sin mor som var bibliotekarie. Konverterade till katolicismen i tjugoårsåldern vid S:ta Elisabeths kapell i Malmö. Är den första katolska biskopen i Sverige med svenskt ursprung sedan den lutherska reformationen på 1500-talet. Kunde inte närvara vid presskonferensen då han var i Rom och lämnade över en ikon till påven. Producent: Håkan Lahger