Vertrouwen in de toekomst?


Episode Artwork
1.0x
0% played 00:00 00:00
May 10 2019 41 mins   8
Ondanks stijgende welvaart, dalende criminaliteit en een hogere levensverwachting voelt een deel van de mensen in Nederland zich niet rijker, veiliger of beter over hun eigen toekomst. Hoe is dit verschil te verklaren? Wat is de oorzaak van dit paradoxale wantrouwen? We gaan in gesprek over vooruitgangsdenken en doemdenken. Aan tafel: Maarten Boudry, wetenschapsfilosoof en auteur van het boek 'Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat'. Hidde Boersma, gepromoveerd microbioloog, wetenschapsjournalist en schrijver. Interviewer: Coen Brummer, directeur Van Mierlo Stichting Redactie: Vincent Hoffmans en Teun van den Maagdenberg