Trailer – Hjälp jag har Alzheimer


Episode Artwork
1.0x
0% played 00:00 00:00
Oct 02 2019 2 mins   21
Jag har fått diagnosen MCI och trolig Alzheimer. I min nya poddserie träffar jag läkare, forskare, kända personer som fått sjukdomen, anhöriga och många andra. Jag vill veta vad som ska hända med mig, varför jag har fått sjukdomen och om det finns bot i sikte. Men den riktar sig även till alla er som tycker att ni är glömska, och någon gång undrat om ni inte har "Alzheimer light”?