02 : Pa maké kréyòl nenpòt jan


Episode Artwork
1.0x
0% played 00:00 00:00
Aug 03 2019 8 mins   8

Andidanbway

  1. KOZÉ : Poukwa vométan nou pa maké kréyòl nenpòt jan
  2. LOKANS : "Touttan ou po'o mò" - TiMalo
  3.  MO é TIPAWOL : "Nou ja vwè koko vèt tonbé, é koko sèk rété an pyé"

Adan épizòd-la, tini on mòso a "Chante Alfabe Kreyòl"  pwofésè Michèl DeGraff maké.
Vizité sit nichtwèl a Éritaj.