Edukata bashkëshortore në Islam

Jul 11 2009 51 mins

Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet për rëndësinë e edukatës bashkëshortore në Islam si dhe metodat e zgjedhjes së problemeve nën prizmin e kësaj edukate.No review available yet...