Kort Applaus

Feb 16 2017 36 mins 1.1k

Improvisatørene Kristin og Caroline inviterer hver uke en gjest inn i studio for å improvisere frem historier som aldri har blitt fortalt før. Det eneste som er sikkert, er at ingenting er sikkert.

No review available yet...