Rim och Resonpodden

Aug 29 2019 44 mins

Rim och resonpodden, podden där två helt vanliga män försöker ta rim och reson tillbaka till samhällsdebatten, Den pengasuktande Kapitalet och den lärde Magistern försöker tillsammans och ibland med en gäst att bena ut dagens samhällsfrågor och livet för en vanlig svensson, OBS Rim och resonpodden har ingen koppling till företaget rim och reson media


No review available yet...