Trappsteget - vägar till arbete, Coompanion Jönköpings län

Mar 01 2019 16 mins

Trappsteget-vägar till arbete, en podcast om entreprenörskap, empowerment, arbetsmarknad och utrikesfödda kvinnor av Coompanion Jönköpings län.
No review available yet...