AS3 podden

Sep 18 2020 46 mins

AS3 Employment bistår virksomheter og enkeltmennesker gjennom arbeidsrelaterte endringer. Vi bidrar til at flere folk kommer inn i arbeidslivet, at færre faller ut og at alle bidrar på sitt beste. I denne podcasten ønsker vi å ta opp dagsaktuelle temaer og gjennom sesongen får vi besøk av flere spennende gjester knyttet til AS3 sin virksomhet: blant annet arbeidsmarked, trening, helse og samfunnsengasjement


No review available yet...