پادکست فارسی واهمه | vaheme

Dec 02 2020 27 mins 26

واهمه: واقعیت ترسناک‌تر از تخیل در هر قسمت از این پادکست یک ماجرا یا واقعه ترسناک یا عجیب در دنیای واقعی را روایت می‌کنم

3 • 1 Ratings


sahand Oct 16 2020
۲۵ دقیقه پادکست، ۲۰ دقیقه حاشیه درباره افسانه ها و ۵ دقیقه ماجرای اصلی و واقعی. ناامید کننده ست