Mod til indsigt & udvikling

Jan 12 2021 30 mins 1

Mod til indsigt & udvikling er en podcast, der stiller skarpt på, at hele autentiske mennesker skaber hele virksomheder, og at sundhed, trivsel og styrke i livet først og fremmest bygges og udleves indefra. Bag podcasten står Vinnie Davida Søndergaard og Michael Casparij, der begge har stor erfaring fra erhvervslivet og sportens verden. Vi ønsker at dele ud af de værktøjer og mindset, som vi mener er afgørende for at skabe balance imellem performance, vækst og trivsel, og den fysiske og mentale balance i livet og arbejdslivet. Det kan nemlig godt lade sig gøre at performe som erhvervsleder, topatlet eller helt almindelig menneske, uden at miste sit team eller sig selv på vejen. Vi tager fat på aktuelle emner indenfor denne ramme, og vi vil løbende præsentere spændende gæster bag mikrofonen.

04 | Autenticitet - hele mennesker er forudsætningen for bæredygtig vækst i virksomheder
Jan 12 2021 38 mins  
I denne 4. episode går vi videre med begrebet autenticitet. Vi taler om, hvordan man som et helt menneske skaber en forudsætning for at kunne bygge en hel og autentisk virksomhed med en sund og stærk kultur, der kommer til udtryk både internt og eksternt.Hvad vil det egentlig sige at være en autentisk virksomhed, og på hvor mange forskellige områder kan det komme til udtryk? Det er vigtigt med en grundlæggende nysgerrighed, og en vilje til at kigge indad og turde leve det autentiske, så dem du leder får lyst til at følge dig, og på den måde løfter hele virksomheden og kulturen sig. At være autentisk som virksomhed er også et spørgsmål om, hvordan vi kommunikerer med vores omverden. Er der kongruens i dét, vi kommunikerer, og dét vi gør? Og er det gældende i alle vores kontaktpunkter?Undersøgelser fra Gallup viser et stort problem med manglende engagement og meningsfuldhed for medarbejderne. Det tyder på, at det autentiske helhedsorienteret lederskab fejler. Hvordan kan vi ændre på det, og hvad kræver det af den enkelte leder? Måske endnu vigtigere, hvad skal der til for at lederen forstår, at dén investering har en direkte effekt på bundlinjen samt effektiviteten og trivslen hos den enkelte medarbejder. Altså, det handler ikke om ‘nice to have’, men om ‘need to have’ - hvis ellers man vil bygge en bæredygtig, sund og stærk virksomhed med de bedste og mest ressourcefulde medarbejdere.I slutningen af denne episode giver vi dig konkrete fokuspunkter, så du kan tjekke op på og måske forbedre dit autentiske lederskab overfor dig selv og andre i virksomheden eller i livet generelt:•Kig indad; lever du som et autentisk, ærligt og troværdigt menneske, med plads til at fejle produktivt.•Tag stilling til hvad du ’leder’ efter? - i alle livets facetter.•Arbejd med konkret viden og indsigt om dine medarbejder i form af analyser omkring talentpakke, adfærdsprofiler, motivationsfaktorer etc. •Kommunikér ærligt og tydeligt og vær transparent i virksomheden.Til sidst i episoden får du som altid en konkret opfordring, som kan gøre dig klogere på dig selv som leder og/eller som den der bliver ledet.Vi håber, at du bliver inspireret til at finde modet og handle på dét, der i dit liv, kan give indsigt og udvikling i den virksomhed som du er en del af, hvad end det er som leder eller medarbejder.Tak fordi du lytter med......Værter: Michael Casparij & Vinnie Davida Søndergaard. Produceret af: Nikolaj Iversen. Musik: Dan Henig.


03 | Autenticitet - mod til det personlige lederskab
Jan 06 2021 26 mins  
Når vi bruger ordet ledelse, associerer vi det nærmest automatisk til noget, der har med arbejde og kollegaer at gøre. Det vil vi gerne sætte lys på og lave om på. For ledelse er noget, vi alle gør hver eneste dag, men ofte uden at tænke over det. Vi er leder for os selv. Hver dag. Det er en ledelse, der kræver fokus, nærvær og træning for, at vi kan være noget for andre. For hvordan skal vi kunne lede andre, hvis vi ikke formår at lede os selv?Når vi flyver, hører vi altid budskabet “tag din egen iltmaske på, før du hjælper andre”, men hvorfor er det egentlig så vigtigt? Hvis du skal nævne de 5 vigtigste personer i dit liv, hvem er det så? Husker du dig selv? Og hvis du gør, hvilken plads kommer du så på? Vores budskab er enkelt. Læg ikke ansvaret ud til andre, tag ansvar for din egen udvikling som menneske og medarbejder. Stil dig selv spørgsmålet, hvad kan jeg gøre for at skabe de bedste rammer, hvor jeg trives, vokser, kan sætte mine talenter i spil og har en følelse af meningsfuldhed? Selvfølgelig skal virksomheden og din leder være med på den rejse, men det ultimative ansvar er dit eget. Husker du det? Og husker du at spørge om hjælp, så dine nærmeste har mulighed for at støtte op om dig og din udvikling?I denne episode giver vi dig inspiration til 5 konkrete områder, som kan hjælpe dig til at blive en endnu bedre leder for dig selv - og andre:1.Skab et fysisk og mentalt overskud, så du har de bedste forudsætninger for at være en ærlig og troværdig udgave af dig selv. Det kræver, at du skaber en sund balance i din hverdag og er opmærksom på de valg, som du tager ift. bevægelse, kost, afspænding, yoga, meditation, stilhed, søvn, stress.2.Tag ansvaret hjem og vær nysgerrig på, hvad du kan gøre for at ændre din situation? Arbejd med accept og find ro og tillid i det. 3.Vær bevidst om dine tanker, følelser og ord - dine ord bliver din skæbne, og dét du giver energi, dét vokser.4.Dét du modsætter dig tiltager i styrke. Dét du ikke vil anerkende / tale om / se på, det vokser og fylder alt. Vær opmærksom på “elefanten i rummet” og gør noget ved den. Mød dig selv i det svære og sårbare og vid, at det er okay.5.Modet til at balancere den maskuline og feminine kraft, som vi alle besidder. Husk på at det feminine er fundamentet for, at det maskuline kan udfolde sig.Vi taler om vigtigheden af at have fokus på sit eget fundament - det hele autentiske menneske som du er - og tage det med dig i alle de relationer og sammenhænge, som du er en del af. Du vil i afrundingen af denne episode få en række spørgsmål, som vi håber vil give dig inspiration - og motivation - til at gå på opdagelse i dit eget fundament og autentiske ankerpunkt. Vi håber, at du er blevet inspireret til at lære dig selv bedre at kende og øge bevidstheden om hvordan du bliver sundere, mere autentisk og en bedre leder i dit eget liv - til gavn og glæde for alle andre!Vi lyttes ved i næste episode......Værter: Michael Casparij & Vinnie Davida Søndergaard. Produceret af: Nikolaj Iversen. Musik: Dan Henig.02 | Autenticitet - tør du være ægte, pålidelig og troværdig?
Jan 06 2021 34 mins  
Denne episode 02 handler om autenticitet; altså om at være eller forsøge efter bedste evne, at være ægte, pålidelig og troværdig overfor sig selv og andre. Autenticitet er den ubetingede gode gerning, som jeg gør fra et rent hjerte, uden skjulte dagsordener. Det kræver nemlig, at du er nysgerrig og har mod på at lære dig selv, og dine ægte værdier at kende helt ind til kernen - og ikke mindst, at du tør at stå og gå med din sandhed, også når alle andre går i den anden retning og forventer, at du går med.I denne episode folder vi begrebet ud, og beskriver det ligeledes ud fra vores eget liv og arbejdsliv. Hvordan og hvornår er vi autentiske, og hvornår har vi måtte tage et valg væk fra det uautentiske?Kan det lade sig gøre at være 100 % autentisk, og er det overhovedet meningen? Vi mener begge, at det autentiske og ærlige netop ligger i at erkende og acceptere, at vi er mennesker med en bagage, og at vi nogen gange handler pr. refleks ud fra de mønstre, som bagagen skaber. Det er autentisk at kunne erkende, rumme og udvikle sig med den sandhed.Vi kommer også omkring, hvorfor autenticitet er så vigtigt for trivsel, vækst og udvikling i alle facetter i livet. Der er en bevægelse i gang, hvor vi går fra mere til bedre - og hvor mange ikke længere er tilfredse med at køre på autopilot og leve et liv uden mening, sundhed og en bevidsthed om egne værdier og grænser.Vi håber du vil lytte med og reflektere over de spørgsmål og opfordringer, vi har til dig i slutningen.Dette emne om autenticitet vil vi folde ud i 3 afsnit, hvor vi også kommer omkring autenticitet som et vigtigt element i det personlige lederskab, og når der skal skabes trivsel og bæredygtig vækst i virksomheden......Værter: Michael Casparij & Vinnie Davida Søndergaard. Produceret af: Nikolaj Iversen. Musik: Dan Henig.


01 | Velkommen til podcasten og intro
Jan 06 2021 21 mins  
Velkommen til podcasten “Mod til indsigt & udvikling” med Vinnie Davida Søndergaard og Michael Casparij. Med denne podcast ønsker vi at stille skarpt på, at hele autentiske mennesker er forudsætningen for at skabe hele virksomheder. Samt at sundhed, trivsel og styrke i livet først og fremmest bygges og udleves indefra. Vi har begge erfaring fra erhvervslivet og sportens verden, og vi ønsker at dele ud af de værktøjer og mindset, som vi mener, er afgørende for at skabe balance imellem performance, vækst og trivsel, og den fysiske og mentale balance i livet og arbejdslivet. Det kan nemlig godt lade sig gøre at performe som erhvervsleder, topatlet eller helt almindelig menneske, uden at miste sit team eller sig selv på vejen. Efterfølgende tager vi fat på andre aktuelle emner indenfor denne ramme, og vi vil løbende præsentere spændende gæster bag mikrofonen. Vinnie Davida Søndergaard er tidligere landsholds- og professionel bokser, og har i løbet af sin karriere på 13 år, bokset 85 kampe og er blandt andet blevet 3 x Europamester. Siden 2008 har Vinnie arbejdet med at optimere mennesker fysisk og mentalt ud fra et helhedsorienteret perspektiv, da det er dér styrken og nøglen til forandring og vækst ligger. Det sker gennem coaching og optimering af trivsel, motivation og performance i virksomheder og i 1:1 coaching; oftest i samarbejde med det unikke, stærke og meget brugervenlige værktøj Play Your Talent.Parallelt hermed arbejder Vinnie også med fysisk træning, kranio sakral terapi og fysiurgisk massage i sin klinik.Vinnie har gennem mange år, gjort opmærksom på vigtigheden af at arbejde med kroppen, i stedet for at kæmpe i mod. Når vi ser kroppen og vores nervesystem som vores stærkeste ressource og forstår vigtigheden af at investere i den, så vil den betale tilbage med mere klarhed, styrke og sundhed på alle parametre. Dernæst taler Vinnie om at anerkende og balancere den maskuline og feminine kraft. Den feminine kraft er noget vi alle besidder - den er ikke kun for kvinder. Heri ligger et stort potentiale i forhold til at forstå sig selv som menneske, at skabe et fundament for den maskuline kraft samt en genvej til top performance, mental balance og et meningsfuldt liv.Mange ledere er i dag ved at blive bevidste om, at her ligger mange ressourcer gemt. Ressourcer de bliver nødt til at udleve og forholde sig til for at kunne lede sig selv og andre mere bæredygtigt og mod optimal performance og trivsel både privat og professionelt.Michael Casparij har i mere end 20 år arbejdet passioneret i spændingsfeltet mellem kultur, branding og strategi. Med rygsækken fuld af erfaringer - gode som mindre gode - sprang han i 2013 ud som selvstændig med den ambition om at inspirere og guide ledere samt virksomheder til at opnå bæredygtig trivsel og vækst. Det er indtil videre blevet til næsten 8 år, med fokus på at sikre virksomheder et stærkt strategisk, kulturelt og kommercielt fundament, båret af et højt medarbejderengagement og en høj motivation. I hans arbejde med ledere og organisationer, er der fokus på, at mennesker og kultur er de vigtigste forudsætninger for at skabe vindende organisationer. Organisationer hvor ledere og medarbejdere er bevidste om deres formål, unikke kompetencer, talenter og de relationer, internt såvel som eksternt, de indgår i. Koblet med en høj grad af kommerciel forståelse er målet altid at guide virksomheder til øget trivsel, høj energi og unikke resultater som både medarbejdere og kunder mærker.I sit arbejde tager Michael også erfaringer med, fra mange års sejlads på eliteniveau, hvor teamwork, klare rollefordelinger og evnen til at “se ud ad båden”, har været vigtige ingredienser i opnåelsen af mange nationale og internationale medaljer. Michael har med sit holistiske mindset fokus på at skabe udviklingsforløb, hvor kultur, branding, strategi og ledelse kobles sammen og...


No review available yet...