Amnestypodden

Dec 15 2015 21 mins 23

I Amnestypodden hittar du Amnesty Sveriges podcasts. Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.


No review available yet...